Monografie h rman

Hello, this question is here because we've worked on this and other similar assignments. If you don't know the answer, you can ask us for help. We guarantee an original paper free from Plagiarism.

Order a Similar Paper Order Different Paper

We got you covered for the whole semester.

MonografiaLoc. HărmanMAY 232021Autor: Hadade (Mitu) Simona1Hărman – Honigberg – Szászhermány – Mons MellisMunte de miereAșezare săsească atestată istoric la mijlocul sec. al XII-lea. Se pare că sașii au fost aduși decătre teutoni în Transilvania și aveau un rol administrativ, să cultive pământul și să fiemeșteșugari. Aflat la doar 10 km de Brașov, Hărmanul este astăzi o locație potrivită pentrutraiul orășenilor care vor să scape de vâltoarea unui oraș în continuă schimbare. Ca înmajoritatea satelor săsești transilvănene și la Hărman aexistat un exod pronunțat al cetățenilor de etniesăsească în special după 1989. Privilegiile pe care statulgerman le oferea acestora pentru stabilirea lor înGermania, a făcut ca majoritatea populației tinere săplece din Transilvania. A rămas o populație îmbătrânităcare se stinge încet și, odată cu ea, și dialectul vorbit desași. În zilele noastre, dintre sașii mai tineri (40-50 ani)mai vorbesc săsește doar cei care au crescut într-o familie săsească pură (mama și tată sași)sau într-o familie în care mama era de proveniență săsească. Acest dialect însă este pe calede dispariție, ultimii vorbitori au transmis cel mult limba germană copiilor lor. Totuși,comunitatea se străduiește să păstreze vii măcar o parte dintre obiceiurile vechi și, înBiserica Fortificată Evanghelică din Hărman, se mai oficiază slujbe în unele duminici … Purchase document to see full attachment

If you don't know the answer to this question, you can ask us for help. We guarantee an original paper free from Plagiarism.

Order a Similar Paper Order Different Paper

You can trust us with any of your assignments. We got you covered for the whole semester. We dedicate one writer to do all your assignments

Open chat
1
Hello Good Friend
40% OFF on your Assignments.
How can we help you today?

Order your essay today and save 20% with the discount code TWENTYTWENTY50